Danish podcast with our Founder

Jan - Founder SoMe, Startup

Maleaf Nation 35 minutes Interview in Danish about the role as a Founder.

By Jeppe Schou – Maleaf Interviwer selvstændige & Ivæksættere

Hvad handler podcasten om?

I podcasten kommer du til at høre om dagens Spotlight-gæst og de nedture, som har skabt den succes, gæsten har i dag. Uden nedture og små fejltrin opnår man ikke succes. Fejl er nemlig noget, man lærer af. Succes for mig betyder , at du har passion for det du laver. Du kommer til at høre om, hvordan Spotlight-gæsterne overvandt de bekymringer, de havde, inden de startede deres rejse. Vigtigst af alt: Hvad er deres motivation for at blive ved. Jeg personligt ser frem til at høre Spotlight gæsten historie med al den viden, han eller Hun hver især har, og høre om deres passion for deres virksomhed. Det må være hårdt og sjovt at stå med hele ansvaret selv.

English translation
In the podcast you will hear about today’s Spotlight guest and the downsides that have created the success the guest has today. Without lows and small errors, you will not achieve success. Errors are something you learn from. Success for me means that you have passion for what you do. You will hear about how the Spotlight guests overcome the concerns they had before starting their journey. Most importantly, what is their motivation to stay on. I personally look forward to hearing Spotlight guest history with all the knowledge he or she has each and hearing about their passion for their business. It must be hard and fun to stand with all the responsibility yourself.