Dansk-udviklede værktøjer sætter skub i Content Marketing strategien

Jan - Founder Content Creation Automation, SoMe

Jens Adamsen

Fire nye værktøjer gør eksekvering af B2B-virksomheders Content Marketing strategi mere efficient. Fælles for værktøjerne er, at de er udviklet af danske virksomheder. Derudover er de nemme at bruge og gør deres pris til skamme i forhold til udbytte og alternative omkostninger forbundet med planlægning, produktion, udgivelse, distribution og optimering af virksomhedens indholdsaktiver på hjemmesiden og i sociale medier.

Her får du analysen der forklarer, hvorfor ledelsen i B2B-virksomheder bør overveje, at supplere værktøjskassen med et eller flere af værktøjerne for at sætte skub i Content Marketing strategien.

Flere og flere B2B-virksomheder går til markedet med Content Marketing Excellence.

Det gør de oftest for at udvikle kunderelationer og for at indfri de strategiske ambitioner om ny salgsvækst på det danske og internationale markeder.

Undervejs erfarer ledelsen, at produktion og markedsføring af publikumsrelevant kvalitetsindhold typisk er forbundet med både uventede kompetencekrav eller andre ressourcekrævende forhindringer:

  • Eksempelvis løber organisationen nogle gange tør for efterspørgselsrelevant inspiration til planlægning og udgivelse af træfsikre historier i indholdskalenderen.
  • Der er også tilfælde, hvor organisationens indholdsforfattere ikke har tilstrækkelige SEO-kompetencer i forhold til bedre indeksering af indholdssiderne i Google.
  • Ofte volder det problemer, at få indsamlet og struktureret tilstrækkeligt og relevant indhold fra organisationens medarbejdere til centraliseret udgivelse på LinkedIn, Youtube og XING.
  • Endelig gør kompliceret web- og indholdsanalyse, at indhold og kundeoplevelse på hjemmesiden optimeres alt for sjældent eller aldrig.

Denne analyse stiller skarpt på fire dansk-udviklede værktøjer, der adresserer problemstillingerne og hjælper med at sætte skub i Content Marketing strategien med en mere efficient eksekvering af processerne.

AFSÆT I ENKEL MODEL FOR PRODUKTION OG MARKEDSFØRING AF INDHOLD

Analysen af de fire værktøjer tager afsæt i en enkel model for produktion og markedsføring af indhold i Content Marketing strategien:

Forinden er det naturligvis helt afgørende, at ledelsen får afklaret de forretningsmæssige rammer, ambitioner og mål for at gå til markedet og udvikle kunderelationer med en Content Marketing strategi.

Jeg har besøgt ejerne af de fire danske software-virksomheder, der udvikler og markedsfører værktøjer inden for digital markedsføring. Dem har jeg præsenteret for modellen og efterfølgende drøftet, hvor deres værktøjer passer ind i modellen – og hvilke konkrete problemstillinger de kommer med løsninger på.

Konkret har jeg undersøgt og analyseret, hvordan de etablerede Storybase og SiteAttention samt de helt nye SoMeCentral og Canecto, sætter skub i B2B-virksomheders Content Marketing strategi.

Helt overordnet viser det sig, at værktøjerne giver direkte besparelser og gør flere processer i modellen betydeligt mere efficiente.

Og da den årlige omkostning typisk er under 50.000 kr. for drift af samtlige fire værktøjer, så bør det give ledelsen anledning til at overveje en anskaffelse og implementering af værktøj(erne).

Dette bør også ses i den kontekst, at alle værktøjerne hurtigt kan implementeres og kræver et minimum af uddannelse for at komme i gang.

TRÆFSIKKER INDHOLDSPLANLÆGNING BASERET PÅ INTERNATIONAL EFTERSPØRGSELSADFÆRD

Storybase er et enkelt online ”stand-alone værktøj”, der nemt hjælper marketing- og kommunikationsorganisationen med ny inspiration og indsigt til planlægning og produktion af indhold, der efterspørges på Google i Danmark og flere andre internationale markeder.

Læs hele artiklen på www.victornizer her…